Como solicitala?

Protocolo e normas de uso

O funcionamento da Aula nova. Workspace do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI) rexerase polo protocolo de solicitude e normas de uso que podes descargar aquí abaixo.

Descarga o documento Protocolo e normas de uso

Formulario de solicitude

Tes un proxecto en mente? Pensa nos obxectivos que queres acadar, no produto final que vas crear e nos recursos que vas necesitar. Establece un calendario. Tenta pensar na orixinalidade, o deseño e o impacto no alumnado, no teu centro e/ou na comunidade en xeral e expón as ideas con claridade e brevidade.

Ten en conta que terás acceso única e exclusivamente aos materiais, ferramentas e recursos que nos solicites por adiantado, daquela, por favor, fai unha listaxe detallada. Non se permitirá o acceso a material que non estea solicitado por adiantado.

Xunto coa túa solicitude deberás achegar un proxecto no que figuren os seguintes puntos:

  • Título do proxecto
  • Materia, curso e nivel aos que vai dirixido.
  • Persoas integrantes do proxecto.
  • Motivación ou necesidade de partida.
  • Orixe ou inspiración do proxecto (é un proxecto orixinal ou a modificación e mellora doutro).
  • Material que se vai empregar/precisar.
  • Impacto do proxecto na aula: como vas levar este proxecto á aula? Como o vas avaliar?
  • Que produto final vas deixar na Aula nova (paso a paso do proxecto, vídeo explicativo, unidade didáctica…)?
Datos da persoa solicitante
Os ficheiros deben ser menores de 5 MB.
Tipos de arquivo permitidos: pdf doc docx odt gz rar tar zip.